tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

这个展昭

看起来很弱的样子,有一点想那个.........................那个...

發表於 Posted on: 2019-07-29 21:33

wckqad
帖數 Posts: 56
回頂端 / Top
贊成,無說服力,好幼稚。最討厭睇他

發表於 Posted on: 2019-08-02 17:35

cantonaitm
帖數 Posts: 21
回頂端 / Top
示範了什麽叫做零演技:對著鏡頭笑下,做下鬼臉,以爲自己還是在 “Sunday 扮野王” 中扮緊 Cool 魔。

年少氣盛同武功蓋世就欠奉了,但就有一個馬馬虎虎扮小丑的老油條展昭。

無綫的大媽大爸們真的不能這樣,幾年前因爲看中了某某似 Cool 魔,就突然連升三級讓他套套做男二男一:演員連配角都還沒有做好,沒練到基本的演技。

是真有天才的,但不是你説了就是,而是要真的好用心去發掘,不能老是想靠X幸,打天才波,隨隨便便的推一個給觀衆,想表現自己能夠隻手遮天。

而且大媽們的口味越來越脫節。。。早幾年還會選D真係好看的,像鄭嘉穎,蕭正南,同馬國名等,那演技慢慢練都可以,因爲起碼我們都喜歡俊男嘛。。。但現在就。。。

發表於 Posted on: 2019-08-02 19:37

LittleApril
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
演技無說服力 x 2

發表於 Posted on: 2019-08-11 16:40

Bearson1
帖數 Posts: 80
回頂端 / Top
傅嘉莉死的一段,他哭得好傷心,雖然哭得像個大男孩多個大男人,但都加分啦,不能説是零演技了!

有進步,見他哭到這樣子,我對他多了點好感。

發表於 Posted on: 2019-08-29 23:13

LittleApril
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
點解而家啲觀眾咁挑剔 ? 唔好比較啦, 要學下欣賞別人的付出哦!

發表於 Posted on: 2019-09-01 20:13

BRAINWAI
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top