tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

希望十二傳說原班人馬拍續集

十二傳說已經結束,案件雖然好好,但系感情線實在處理太倉促,而且十二傳說的最好一個傳說都沒解開,希望可以原班人馬出續集,最起碼湊齊林夏薇,蕭正楠,張穎康,劉佩玥四大主角。

發表於 Posted on: 2019-08-17 0:09

1481021631
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
认同,期待呀

發表於 Posted on: 2019-08-17 1:14

puekchin
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top
我都想阿

發表於 Posted on: 2019-08-18 13:22

bbocheung
帖數 Posts: 21
回頂端 / Top
Agreed support

發表於 Posted on: 2019-08-18 13:53

tsangkiki
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
都係鍾意阿博同阿玉一齊。

發表於 Posted on: 2019-08-19 8:29

alicechan8005
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
支持續集

發表於 Posted on: 2019-08-19 23:56

tantolo118
帖數 Posts: 27
回頂端 / Top
支持續集

發表於 Posted on: 2019-08-20 12:06

tonylawsf
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top
认同,期待呀

發表於 Posted on: 2019-08-20 21:57

momokoqqcc
帖數 Posts: 26
回頂端 / Top
非常支持

發表於 Posted on: 2019-08-21 9:23

?村民 FRED LEE
帖數 Posts: 63
回頂端 / Top
支持續集

發表於 Posted on: 2019-08-28 13:16

幸運福星
帖數 Posts: 14
回頂端 / Top