tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

你覺得邊個兇手最壞?

白偉明
1
梁小絹
2
劉大宇
0
萬有輝
4
麥泰萊
0
鄭曉盈/許學彤
0
蔡建基
0
宋逸希
1
戴偉雄
0

總票數 Total Votes: 8

你覺得邊個兇手最壞

1,阿玉未婚夫的叔叔——白偉明(新娘潭殺人事件)
2,羅煥豪(老師)太太——梁小絹(大學校園不思議事件)
3,梁滔個仔——劉大宇(榕樹精殺人事件)
4,數口輝——萬有輝(石獅成精殺人事件)
5,泰萊——麥泰萊(華富邨UFO綁架事件)
6,鄭曉盈/許學彤(盧亭魚人殺人事件)
7,蔡建基(電視台殺人事件)
8,阿希——宋逸希(七姊妹金蘭殺人事件)
9,戴偉雄(抗日達德學校殺人事件)

發表於 Posted on: 2019-08-10 23:01

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 1038
回頂端 / Top