tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

支持好日子

其實呢套劇最好係意頭夠曬好。

話說當年內地有首歌叫《好日子》,1998年開始走紅,然後1999年中國加入WTO,之後呢首歌於2002年再唱,內地嘅經濟就開始狂飆,一路高歌。

所以呢套劇其實可能都會助攻TVB。然後一路高歌,再創輝煌。

發表於 Posted on: 2019-06-28 2:56

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 991
回頂端 / Top
收skin啦cctvb打手

發表於 Posted on: 2019-06-28 12:37

colafloat
帖數 Posts: 9
回頂端 / Top
good drama

發表於 Posted on: 2019-06-28 19:22

wongtinyu1004
帖數 Posts: 324
回頂端 / Top