tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

馬明

我一向鈡意馬明,有他的戲,我大都會睇。

不過我真係好憎唐明這種人,所以我越睇白色强人,就越來越不鈡意馬明。

今日睇左飛虎最新的預告,馬明有份,并且做回正常人,不再扮懶醒的僞君子,所以好期待!當然重有我好鈡意的三哥跟黃宗澤組合,好戲的唯唯,同好有型的黃敏德。

發表於 Posted on: 2019-07-10 9:08

LittleApril
帖數 Posts: 374
回頂端 / Top
馬國明做得好

發表於 Posted on: 2019-07-14 20:48

Alcocon
帖數 Posts: 17
回頂端 / Top