tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

大家最想以下邊個配搭?

鼎爺、陸號
1
肥媽、譚玉瑛
1
周中、大王
1
李錦聯、鄭中基
2
肥媽、大王
0
鼎爺、鄭中基
0
周中、譚玉瑛
0
李錦聯、陸號
0

總票數 Total Votes: 5

如果鼎爺肯玩呢個mix & match game就好啦!

我建議一於將TVB各教人烹飪的節目主持及廚師來一個大混合!

節目名︰至尊廚房
口號︰至尊廚房,睇到你爽、食到你口行行!
節目內容︰
  鼎爺、譚玉瑛
李錦聯、大王
  肥媽、陸號明
  周中、鄭中基
  將以上廚師及拍檔以抽籤形式作配搭

我相信呢個節目應該幾過癮!
至於主持(評判)就用汪阿姐、森美等顃似娛樂大家般的藝員
嘉賓(評判)就集集唔同

發表於 Posted on: 2019-07-10 12:31

羅友恆
帖數 Posts: 13
回頂端 / Top