tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

DDOS攻击现象判定方法

3.UDP类攻击判断:
A.观察网卡状况 每秒接受大量的数据包;
B.网络状态:netstat –na TCP信息正常。


4.TCP洪水攻击判断:
A.CPU占用很高;
B.netstat –na,若观察到大量的ESTABLISHED的连接状态 单个IP高达几十条甚至上百条


需要的可以联系我哦

TG : @patford
@cdncloudzhangqiting
微信:cdncloudqiqi
fordfiesta001
QQ:2621136325

發表於 Posted on: 2023-03-28 10:30

patford.30
帖數 Posts: 447
回頂端 / Top