tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

A-1 Bakery Group

訂左個士多啤梨拿破崙,打開時已見個面勁多糖霜,點知一切,原來入面燶哂,實物比相呈現既更加黑,食落口係苦苦地,點解甘都可以照交俾客人?

發表於 Posted on: 2022-05-08 15:33

支那屎塔蓋
帖數 Posts: 462
回頂端 / Top