tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

天水圍新北江天天燒鵝皇

燒鵝:燶9哂、肉質湯渣
叉燒:切切埋埋頭頭尾尾,肉質湯渣
我屌呀!間西野愈做愈撚差
堂食就好食啲架啵,係咪恰9我地外賣撚先?

發表於 Posted on: 2022-05-08 15:31

支那屎塔蓋
帖數 Posts: 462
回頂端 / Top