tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

星夢形像太差

點解TVB令到星夢旗下的歌手形象非常之差,希望TVB更換形象顧問,不要令到歌手形象好似由少女變成中女和年齡不符合

發表於 Posted on: 2022-10-07 12:10

huiwhoo228
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top