tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

冤家宜解不宜結(巴不得爸媽)

話說張芝同謝峰有兩個仔謝天華、謝國華,但二人最終離婚,因為謝峰發現第二個仔唔係佢嘅,於是謝峰選擇咗同前度王雯復合。

王雯同謝峰復合之前已經有過兩段婚姻,又分別生咗一個女兒竇花同李好。

謝峰同王雯復合後,張芝又再同另一個人有咗一個仔,呢個仔跟媽姓張叫張振朗。而王雯前夫竇傅亦都再婚,因此竇花又有個同父異母妹竇莉斯。

話說謝天華、謝國華、張振朗三兄弟長大後,母親年紀漸長。但可惜巧合的是,佢哋三個亦都同竇花、李好、竇莉斯三個結婚。

王雯、張芝亦都由情敵變為親家,但雙方的前仇舊怨亦因此重新喚醒,而三對夫妻關係亦因此變得撲簌迷離……

發表於 Posted on: 2021-08-12 12:58

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top
故事及角色均純屬虛構,如有雷同實屬巧合。請勿與現實中人物有所聯繫。

發表於 Posted on: 2021-08-12 13:01

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top