tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

請把中國隊稱呼改吓國家隊吧!

有冇看CNN報到國家隊叫做美國隊喎!所有國家冇咁做過。想問吓香港是邊國的地方。清晰些叫聲國家隊吧!

發表於 Posted on: 2021-07-25 11:53

laugram168
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top