tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

誇世代外傳

22世紀嘅2167年,人類文明高度發達。

2167年香港的激你唔死電器公司創科實驗室入面,日中混血兒鳩山裕美同同事正在研發一個新產品。奈何失敗發生大爆炸,由於實驗室其中一台電腦為超級量子電腦,最終造成時空風暴,將創科實驗室知名產品百寶磅重機連帶住鳩山裕美及其同事一同捲入時空風暴,來到咗70年代嘅HK……

鳩山將百寶磅重機降落於同一地方,激你唔死電器公司前身新光戲院。鳩山將磅重機安放於新光戲院處,希望日後22世紀嘅人順利取回。

而由於被時空風暴捲入嘅影響,鳩山擁有咗極速以及雙眼發射激光嘅超能力。不過同佢同事肥佬黎智醒唔同,黎智醒雖然亦都擁有同鳩山一樣嘅超能力,但卻打算響呢個時代稱王稱霸。打算脅迫港英政府成為自己嘅傀儡。

而鳩山則被迫成為呢個時代香港嘅超級英雄。

發表於 Posted on: 2021-07-10 18:02

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top