tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

離婚同居關係(別名:掟煲唔掟蓋)

馬嘉欣同鍾國明結婚三年,未有兒女。雖然如此,但都係父母親戚、同事等眼中令人艷羨嘅夫妻。不過隨著時間發展,二人嘅婚姻亦都因為一啲瑣碎事情而頻頻引發婚變危機。

最終二人決定離婚。然而由於樓價高企原因,二人決定維持同居一屋關係。儘管如此,二人仍然屬於離婚關係,不過偶爾也會上床而已。

在此之後,馬嘉欣、鍾國明各自又找到另外的新歡。按道理雙方已離婚,各自無權干涉私生活,不過馬嘉欣卻去找鍾國明新歡搞事,鍾國明亦同樣唔妥馬嘉欣嘅新歡,就咁一段四角戀展開。

最終馬嘉欣、鍾國明選擇復合。而兩人的新歡亦因馬、鍾而結合。

發表於 Posted on: 2021-04-01 21:54

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top