tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

希望TVB無需因為任何人而刪除已拍好的劇集及節目

贊成
11
不贊成
7

總票數 Total Votes: 18
投票結束於 Vote already ended: 2019-07-21 12:47

希望Tvb照播有黃心穎的任何劇集及節目

希望Tvb照播有黃心穎的任何劇集及節目,其實人誰無過,無需為了這些事浪費已拍好的電視劇及其他節目。希望TVB可以播所有就算有她份的任何電視劇及節目。
望大家也支持啦!有好多劇集我都好想睇!

發表於 Posted on: 2019-07-11 12:47

mi2012
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
我都覺得無所謂

發表於 Posted on: 2019-07-11 13:57

kk chan ok
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
其實已經拍了又何須浪費,照播都是對整個已付出團隊來說是應該的,所以都覺得讚同!無必要為了一個人已放棄其他人的付出!

發表於 Posted on: 2019-07-11 22:40

Minnie2010
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
今天的新聞稱TVB將播出黃心穎劇,我對黃心穎感到噁心。 她為破壞人們的婚姻所做的一切讓我感到噁心。 妓女是為了生活,但她殺死了人們的和諧生活和家庭,以證明她是美麗和聰明的。
她把馬明視為一個愚蠢的男孩,破壞了與他媽媽的關係。 她不是一個好人。 她有一個好男友,她同時和另一個男人作弊。 她怎麼能這樣做.
她可以被寬恕,但她再也不能成為公眾中的一員了。 這會給年輕人一個錯誤的信息。就像今天的香港一樣,沒有任何政治知識的年輕人出來了。 他們正在破壞寧靜和香港法律,他們沒有悔恨,堅信是對的。 請TVB,不要做出錯誤的決定。

發表於 Posted on: 2019-07-12 0:54

marlee2211
帖數 Posts: 118
回頂端 / Top
Tvb又不是要她回來拍戲!不用太過敏感!咁無理由因為她的私人生活影響其他有心的演員及全部人的努力而放棄所有已拍攝好的作品吧!

發表於 Posted on: 2019-07-12 8:45

mi2012
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
呢個係兩難的問題

1. 非常同意,如果唔播出街,會完全浪費左(除姓黄以外)其他演員及工作人員的努力

2. 另一方面,播出街可能受到多方面劣評及收視唔好。

所以平衡兩面,如果播出街應該將姓黃的部分剪得就剪,或許會令整個故事冇咁好,但可以做到平衡

另外,希望TVB 要帶眼比機會ARTIST

發表於 Posted on: 2019-07-12 22:33

?村民 FRED LEE
帖數 Posts: 90
回頂端 / Top
同意Fred Lee! 現在的選擇不單單只有是播或不播。

發表於 Posted on: 2019-07-15 11:41

卓姿
帖數 Posts: 117
回頂端 / Top
都啱嘅,事件都已過了一段時間,幾套劇情集都還有其他演員,他們都沒有做錯的,為何不公平點?何況幾套劇都花左好多時間去拍及制作,希望可以考慮下。

發表於 Posted on: 2019-07-20 16:30

Danielxdd
帖數 Posts: 12
回頂端 / Top