tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

新一代的主持

新一批 think big 主持是後生仔傾下偈 做過, Think Big 應該是15歲以下的小朋友收看,曾經主過18歲以上的節目這班後生仔傾下計 女主持太過 做作 化妝 濃妝豔抹 個個都想 搶對白說 男主持個個都想認叻乜嘢都想扮識 ,一代不如一代的 主持。

發表於 Posted on: 2020-08-01 16:54

yinwen
帖數 Posts: 67
回頂端 / Top