tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

鬼滅之刃 刀匠村篇 (粵語版)

無記,J2完全無反應會播,最初以為VIUTV先播日版,J2會播配音版,但VIUTV播緊都未見有宣傳會播...
又少一套,又叫觀眾轉台啦..

發表於 Posted on: 2023-06-28 2:07

leo276
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
就算J2播,配音版本都系一樣,你覺得TVB會唔會甘傻?

發表於 Posted on: 2023-08-21 21:07

qzpwinner
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top