tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

動畫播放建議

希望TVB可以更新一下,適當多番d新動畫引進,減少重播頻次【重複睇多咗,大家會視覺疲勞,興趣都無咗】。

發表於 Posted on: 2023-04-30 0:17

451536845
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
特攝3強戰隊,拉打和咸蛋超人,無線完全放棄,叫各位轉去VIUTV睇...

發表於 Posted on: 2023-06-07 21:53

leo276
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top