tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

星夢傳奇2 司儀

星夢傳奇2 司儀點搵曱叔做呀? 我好想睇架, 但聽到佢把聲....
其實 TVB 有好多人, 點解唔比機會其他人呢 ? 曱叔佢自己己經有好多野做, 留機會比其他人唔得咩??

發表於 Posted on: 2022-06-11 20:55

simonlo228
帖數 Posts: 108
回頂端 / Top