tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

繼續重播經典日韓劇

上星期突然發現深夜重播十年前經典韓劇《秘密花園 시크릿 가든》真係有啲興奮,而家真係晚晚追住睇,希望以後都可以繼續重播多啲多年前嘅日韓劇啦!唔好成日呢頭播完,隔幾個月又重播咁快 ....

發表於 Posted on: 2021-07-24 14:32

tvb2635733
帖數 Posts: 9
回頂端 / Top
點解冇再繼續播返啲舊日韓劇,而係旅遊旅遊旅遊...... (-_-)

發表於 Posted on: 2021-09-09 2:18

tvb2635733
帖數 Posts: 9
回頂端 / Top
深夜才播放, 要瞓覺架嘛, 不如日間播啦, 唔好再播果啲一日三餐漁村篇(超悶) , 超人回來了都算ok, 但可惜無配音, 唔想睇

發表於 Posted on: 2022-03-28 10:31

simonlo228
帖數 Posts: 104
回頂端 / Top