tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

抗議J2係3月28日起停播所有日劇時段

J2自從1月尾已經取消六日晚10:30日劇時段,2月16日晚播完《半邊藍天》後,基本上再無首播日劇播,而J2係3月27日朝早9:30重播完《集團左遷》後,改為重播韓劇《最強速遞員》。

TVB有無搞錯,六日晚劇集時段已經播韓劇《街坊LAW霸》,宜家連朝早重播日劇時段都取消。

發表於 Posted on: 2021-03-13 18:20

always123
帖數 Posts: 257
回頂端 / Top