tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

健康食平 excellent

每一輯的食平D真好好睇,不單止餸菜好,煑完也想一起吃,肥媽和6号做主持十分精彩,睇得開心,今輯有時大家講笑去做,更好,睇到真心笑出來,一齊笑。每一輯三十集太少,希望可一年有三輯。睇到肥媽教的餸我也學了不少,煑法不複雜。 Excellent! Like!

發表於 Posted on: 2020-05-22 10:28

laikingyen
帖數 Posts: 100
回頂端 / Top