tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

最中意邊個Gigi?

Gigi Lai 黎姿
2
Gigi Leung 梁詠琪
6
Gigi Yim 炎明熹
4

總票數 Total Votes: 12

【同名異人】最中意邊個Gigi?

同一個英文名未必同一個人。而且命運可能也會迥異。你哋鐘意邊個Gigi呢?

發表於 Posted on: 2022-04-24 23:41

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2632
回頂端 / Top
梗係黃淑儀啦!

發表於 Posted on: 2022-04-27 0:49

支那屎塔蓋
帖數 Posts: 403
回頂端 / Top