tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

【愛樂天堂】大灣仔組合重現林子祥經典作品《真的漢子》

陈小春 / 张智霖 / 谢天华 / 梁汉文 / 林晓峰《真的汉子》【2021大湾区中秋电影音乐晚会纯享】

https://www.youtube.com/watch?v=JvYoQr1SK3s

發表於 Posted on: 2021-09-24 22:07

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2661
回頂端 / Top