tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

「圍攻」

中國上星期宣布無限期暫停同澳洲戰略經濟對話機制下嘅一切活動,廣男見到《生果報》今日對此寫咗篇題為「比戰狼更兇殘的戳瞎外交」嘅評論文章,主旨意思大概係想講中國依家「逮住澳洲作為戳瞎斷指、威懾對手的對象,以突破五眼聯盟或七國集團對中國的圍毆」,廣男睇完成篇嘅感覺係,外國勢力聯手圍攻中國,《生果報》反而講到好似係中國有錯咁喎?!

從《生果報》嘅「視角」睇國家,永遠只會睇到國家如何「唔好」;明明外國勢力聯手搞中國,明明中國被迫採取外交反制,但喺《生果報》筆下,就變成中國「要逮着一個往死裏打,打到他沒有還手之力,既有效削弱對方力量,也可震懾其同伴」、「是戰狼外交的升級版,更兇殘、更具街頭打群架色彩」,即係將中國嘅外交策略形容到好似「街頭混混打群架」咁,又粗鄙又唔講道理?廣男首先想問,對於無論「五眼」定係G7(七國集團),佢哋如何無理打壓中國在先,《生果報》又唔講下?

發表於 Posted on: 2021-05-12 15:47

ulricachan003
帖數 Posts: 137
回頂端 / Top