tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

走佬政客的「搵錢方程式」?

對於走佬政客嘅呢啲「搵錢方程式」,講真,過去一段時間以嚟,大家可能已經見慣不怪,廣男只係覺得,令人唏噓嘅,係果班留低嘅「手足」,曾經所謂嘅齊上齊落,結果就係有啲人喺香港被捕、被告,甚至承擔法律責任;有啲人,就喺外國風流快活、一門心思想方法「吸錢」,真係幾時都「冇得輸」!
講完攬炒巴(係咪應該改稱「攬鈔吧」呢)嘅故仔,廣男突然諗起多年前一套笑片嘅對白:「嗱,其實啲錢就唔係我袋,係捐俾萬千苦難嘅同胞」,仲有一句大家耳熟能詳嘅警方勸諭:「騙徒手法層出不窮」…

發表於 Posted on: 2021-05-07 10:02

ishtarchen
帖數 Posts: 117
回頂端 / Top