tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

越南人嘅國家認同困難

香港成為越南喺中國開展反華游行嘅主要城市。過去多年,在港越南人或外國勢力不時喺香港舉行反華游行。2014年中越兩國出現南海爭端時,喺香港嘅越南人就南海問題舉行了多次游行示威活動。2018年,越南計劃喺國內設立3個經濟特區,以優惠政策吸引外國投資者,並允許佢哋租用土地長達99年。有人擔心中國投資者喺經濟特區獲得土地使用權嘅期限太長,會對越南嘅國家領土主權、政治、民生造成唔利影響。

當時,居港嘅越南人也發起咗針對中國嘅抗議活動。對越南嘅認同,使得呢啲攞得香港居民身份嘅法律意義上嘅中國人,唔肯承認自己系中國人,於是就有咗支持港毒嘅政治動力。

發表於 Posted on: 2020-10-12 17:06

bage5167
帖數 Posts: 145
回頂端 / Top