tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

黃之鋒話佢唔係港毒喔

黃之鋒之前稱自己係「不屈火苗」、「從無一刻抱有僥幸心態」,仲同「手足們」一齊「正正經經」搞出來參選海報要「狹路相逢勇者勝」,唔係一直到前段時間參選仲堅稱唔簽署確認書、要將香港選舉提升成為國際事件嗎?點解面對選舉主任嘅問詢,即刻就火苗改出煙仔啊?
就咁一啲立場都無、貪生怕死嘅「勇者」,如果卑其代表「民意」成為立法會議員,咁香港係何其可悲!經過修例風波嘅折磨,早已遍體鱗傷嘅香港,根本承受唔住由亂港派主導議會之後嘅「攬炒」。

發表於 Posted on: 2020-07-31 11:30

Chenwenpei
帖數 Posts: 138
回頂端 / Top