tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

香港民主派

上周末,香港「民主派」自己舉行「立法會」初選,實質係派別內部選舉出邊個代表「民主派」參加香港「立法會」選舉,活動一結束,中聯辦就指出哩次投票活動因為目的不純將會觸犯港版國安法。係香港區議會,民主派同本土派席位要大於建制派,但係立法會,建制派向來要略勝一籌。「民主派」目的不純即為佢哋打算係立法會選舉中取得超過35+席位,通過否決港府財政預算議案等方式來迫使港府作出更大讓步,癱瘓特區政府各種立法決議。國安法嘅正式實施,真係好必要。

發表於 Posted on: 2020-07-30 17:37

ulricachan003
帖數 Posts: 137
回頂端 / Top