tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

美參議員要求NBA抹黑中國

自從香港國安法落地後,喺特朗普嘅帶領下,一些美國政客一直就疫情和人權問題使勁畀中國抹黑,想盡辦法從各方面制造輿論壓力,就算被打臉也在所不惜。
最近有咁個事,有理哥覺得挺有意思。前些天,NBA與球員工會達成協議,允許球員喺球衣上展示一些表達政見嘅標語,但具體內容需要提前遞交NBA聯盟進行審核。
呢次審核中,通過嘅標語都與當前美國國內嘅嚴重社會矛盾有關,比如「Black Lives Matter」、「I Can』t Breathe」等,而一些禍亂香港、攻擊中國人權、抹黑中國嘅標語卻遭到嚴格審查。

發表於 Posted on: 2020-07-27 14:42

ishtarchen
帖數 Posts: 117
回頂端 / Top