tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

當中國劍遇上西洋劍……

話說鍾家同楊家係互不相識嘅兩家人,楊家係一直接受西式教育,亦係擊劍世家。而鍾家則深受中國傳統文化熏陶。

但由於30年前香港某醫院嘅一件烏龍事件,導致兩家孩兒交換了身份,原本應該生於楊家嘅楊菲菲因醫院失誤而變成鍾嬅(劉佩玥),而原本應該生於鍾家而叫鍾嬅嘅卻變成咗楊家女兒楊菲菲(張曦雯)……

花家嘅花麒(謝東閔)同楊菲菲相戀,花家與鍾家亦都支持該段戀情……鍾家嘅鍾嬅則一次響中華武術大賽香港賽區劍術比賽之中奪冠,並且因此而結識花麒,並戀上對方。作為由細到大鐘意開鍾嬅嘅翟南(張彥博)則做咗佢嘅「愛情軍師」……

呢段四角戀亦都揭開咗二人嘅身世,最後楊菲菲就要用佢嘅西洋擊劍對上鍾嬅嘅中國劍法來決鬥……

發表於 Posted on: 2020-07-25 23:38

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 1707
回頂端 / Top