tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

道德高地上嘅名詞

反對派好中意賣弄啲道德高地上嘅名詞,講到似是而非,好多人都墮進陷阱。
政治中立,呢四個字讓人感覺佢唔偏唔倚,係褒詞,於是公務員對黑暴唔發一言係因為政治中立,大學校長唔敢譴責暴行因為要政治中立,中學老師不能阻止學生喺校內唱港毒歌因為政治要中立,警察拘捕違法達義嘅暴徒就違反政治中立……

但唸深一層,政治,該中立嗎?會中立嗎?

政治一定要有傾向,民主黨或共和黨,保守黨同工黨,你企喺邊一邊,你嘅政治就唔中立。唔站邊嘅,只係企喺中間,揀唔落手,或者唔識揀、唔想揀、無興趣揀,呢種狀態,唔叫政治中立,頂多話佢哋政治冷感。

講警察及公務員要政治中立就更可笑了,摸下警帽上嘅區徽、抬頭睇下辦公大樓嘅洋紫荊標誌,公務員效忠邊個?嗰個就係你嘅政治取向。你可以腦好黃心好黑,你可以同朋友飲大兩杯鬧政府,但你背負住公務員嘅身份,就要效忠國家、效忠中華人民共和國下面呢個特區政府。攞咗庫房俸祿政府福利,你就無資格政治中立。

知道23年前,每個政府部門掛著邊個嘅肖像嗎?係英女王呀,我王萬歲嘅日子,香港人有權講政治中立嗎?真的好好奇,到底呢四字緊箍咒始於何時?出自誰人之口?

舊年,喺一個公務員反政府集會中,有個仍攞著十幾萬長俸嘅前高官王永平說:「政治中立係我寫嘅,所以我有資格講,你哋今次來,完全無違反政治中立」。
「公務員守則」第3.7條對「政治中立」有清楚解釋「不論本身政治信念為何,公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠,並竭盡所能履行職務」。

我建議,公務員唔效忠政府一律要炒魷之外,退咗休攞著長俸反政府嘅,亦都要終止其長俸及福利。好似陳方安生、王永平呢種人,吃著民膏反政府反國家顛覆社會,就應該第一個斷長糧示眾。

發表於 Posted on: 2020-07-24 11:35

Kuanwei861
帖數 Posts: 123
回頂端 / Top