tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

仲欠另一位棠哥出場

睇咗幾年亦等咗幾年,點解仲未邀請亞James Fung (馮偉棠先生)㗎,我好想睇到佢唱...風飄飄,常在妳左右,飄零夢同薰妮合唱飲杯飲杯飲杯勝等等,這都是真經典歌曲喔,懇請監製邀請他演出唔好漏咗佢呢。

發表於 Posted on: 2020-08-14 13:35

kalamkong
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top