tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

兄弟幫請左個騙子 荃泰佛call

轉發香討內容。大家自己上網搜尋 荃泰佛
Tvb吾好再請宗教騙子上節目,誤導觀眾

借左我朋友ac用。好後悔吾聽朋友講。
早排失戀好想挽回,身邊有好多朋友都有帶泰國佛牌,係hk塭泰國師父做下法事。自己又心思思想試下,搵左一間係荃灣開舖頭,店主叫call少。唔知有冇人聽過呢間野 - 荃x佛

因為佢有師傅嚟香港,我就做左一個和合法事。店主好健談,識左佢之後成日同我傾計又主動關心我約我食飯。我知道佢有老婆有兩個女,初初我都有d避忌,不過當佢係朋友就冇所謂。見多幾次就開始對我有性暗示,又氹我又話中意我。當然最後俾佢咩咩左。。。

仲有下文的,遲d再更新

發表於 Posted on: 2020-07-07 1:18

Call123412
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top