tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

Big boy club請左個騙子做嘉賓 荃泰佛call

上香討,Facebook 就會見到好多呢個人的負面新聞
荃泰佛call 騙財又騙色
轉發內容

網post
代好友post 佢好吾開心
話說睇完Tvb big boy club 有一集介紹靈修打坐 個師父叫亞call 上網睇佢背景原來係荃灣一間泰國佛牌店老闆 亞call聲稱自己係師父 有係泰國學法術 識算命同可以幫人做法事 佢有代找泰國師父或佢自己幫人做
同時教人打坐靈修 講到天花龍鳳 點好點好。我同佢傾左一段日子 又開始跟佢一齊學打坐 係呢幾個月 佢不停聊我 性暗示我 又話好中意我 同我靈修個時好有感覺
但我知道佢有老婆有小朋友 有警告佢吾好再性騷擾我 我同佢幫左幾萬蚊法器同泰國佛牌 靈修過程中摸我大脾 掃我腰同patpat 最過份個一次係後面攬住我 揸我個胸
我好委屈 又吾屋企人知呢件事 被人呃錢又被人抽水 都係自己蠢 純粹呻下
好吾開心 好無面

發表於 Posted on: 2020-07-07 1:16

Call123412
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top