tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

外景主持高八度高分貝!

雖然要製造熱鬧氣氛,但係外景主持們個個都吊高八度高音去介紹節目,有時真係虐待觀眾對耳仔,唔該可以改善一吓嗎?

發表於 Posted on: 2020-10-01 20:48

icandohehe
帖數 Posts: 87
回頂端 / Top
林希寧樣很醜聲又難聽

發表於 Posted on: 2020-12-07 1:16

支那屎塔蓋
帖數 Posts: 807
回頂端 / Top
仲未炒佢好可惜

發表於 Posted on: 2021-08-14 2:59

支那屎塔蓋
帖數 Posts: 807
回頂端 / Top