tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

東張內容性高

咁多套無線節目入面,我相信東張西望係最多人睇同最鐘意睇,
始終佢嘅內容豐富同貼地D.
話說上個禮拜佢做左低GI 嘅主題,原來依家都有尼啲低GI 啲產品...
佢果日仲訪問左個女人(我睇個款似model / 營養師)
個被訪者仲分享左佢平時嘅習慣,話平時飲濃縮果汁同食低GI 飯。
我今個月都冇去做運動,結果都肥左4磅...
呀媽仲叫我學下個被訪者,飲下濃縮果汁同食低GI 飯...
有肥胖煩惱, 都可以睇返上星期五個集

發表於 Posted on: 2020-06-04 12:22

pr3009
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top