tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

鼎爺真係好難頂

晚晚食完飯無幾耐,冲完涼坐定定,一睇到鼎爺煮嘢,我個肚又打鼓嘞(^@^),跟住要摷嘢食!

發表於 Posted on: 2020-12-02 13:38

kwan819
帖數 Posts: 23
回頂端 / Top
哈哈!應該放在八時播,大家不用再挨【愛。回家】的屎尿屁,保證胃口大開。

發表於 Posted on: 2020-12-03 14:42

卓姿
帖數 Posts: 191
回頂端 / Top
反對,鼎爺在所有劇集一直欣賞,不論正或壞人都很出色,自從有鼎爺厨房更加讚,他更加有柔情另一面,厨艺出色,刀功了得,要比like! Like!

發表於 Posted on: 2021-03-31 8:48

laikingyen
帖數 Posts: 98
回頂端 / Top