tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

阿陳師奶啲頭皮!!!

豬油鹽焗雞阿陳師奶啲頭皮「雪花蓋頂」般,竟然可以影咁多 close-ups!
仲以為係「劇情需要嘅化粧」,原來唔係!食飯時間睇到,真係幾嘔心!
究竟係明知都好少理,抑或係成個錄影廠內啲人對眼都有問題呢?

發表於 Posted on: 2019-04-04 20:55

Ahpin
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top