tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

好中意熊心如同朱天梯

好中意佢地一齊的火花。
如果佢地一齊咁好啦。一個對愛情十分有自己既睇法,一個對咁多情史。
好想睇下佢地有冇發展。

發表於 Posted on: 2019-05-30 1:48

Candice93
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
朱天梯 o^w^o 越睇越靚仔,佢同熊心如不論性格、背景都有相似之處,好適合發展下

發表於 Posted on: 2019-05-30 2:03

Yee KwanLam
帖數 Posts: 67
回頂端 / Top
佢哋兩個應該要喺埋一齊,越嚟越鍾意朱天梯!

發表於 Posted on: 2019-05-31 23:45

triamisu98
帖數 Posts: 25
回頂端 / Top
@Yee KwanLam 無錯吖,你講得好岩吖,真係好適合發展下。

發表於 Posted on: 2019-06-06 23:32

Candice93
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
朱天梯,超令人喜歡的一個角色

發表於 Posted on: 2019-06-08 20:27

triamisu98
帖數 Posts: 25
回頂端 / Top