tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

同唔同意安仔同美麗喺埋一齊

非常同意
14
同意
3
不同意
2
非常不同意
25

總票數 Total Votes: 44

同唔同意安仔同美麗喺埋一齊

其實我唔介意池美麗出嚟搞笑,但好介意睇佢嘅感情戲,佢同安仔嗰集,我一睇到即刻轉台,實在太過份!無啦啦搞散安仔同Bonnie!真係睇到要熄電視!

發表於 Posted on: 2019-05-17 21:03

Tracy32
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
極力反對!

發表於 Posted on: 2019-05-18 11:40

chocobrownie
帖數 Posts: 42
回頂端 / Top
佢地做朋友ok,情侶就唔好啦唔該!

發表於 Posted on: 2019-05-18 13:02

littlecoconut
帖數 Posts: 62
回頂端 / Top
咪玩啦!對套劇唔好,對演員更加唔好!

發表於 Posted on: 2019-05-20 18:29

1321089164
帖數 Posts: 23
回頂端 / Top
一開始我係唔鍾意美麗呢個角色嘅,因為我覺得佢比池富教壞曬,又貪食,又死纏爛打住博斯。即使佢已經同左Mandy一齊,美麗仲要千方百計去拆散佢哋。呢種行為令我對美麗幾反感。但係後來劇情寫好左阿美麗加上演員嘅演技,我開始見到美麗嘅美麗之處。譬如為左佢鍾意嘅人,佢好堅持而且好肯付出。我覺得美麗對金城安仲好過對博斯。之前美麗鍾意博斯係買果籃送比佢,但係為左令金城安唔會餓死,美麗講佢果幾舊蛋糕仔全部讓曬比金城安食。最令人感動嘅係佢為左令金城安唔覺得有罪惡感,扼佢話佢自己已經食左蛋糕。要記得食嘢是美麗嘅生命!如果一個女仔可以為左自己鍾意嘅付出咁多,佢係唔係值得一個真正鍾意佢,珍惜佢嘅男仔而唔係一個為左報答佢而勉強同佢一齊嘅金城安呢?我覺得金城金唔配同美麗一齊因為佢根本都唔鍾意美麗。如果想要佢兩個互動增加收視其實唔一定要佢兩個成為情侶。佢哋可以做朋友都一樣可以搞笑架。點解唔create 一個真正欣賞美麗,鍾意佢嘅男仔比佢,咁樣遠比夾硬將佢同金城安綁埋一齊好!與其講熊心如,不如講下美麗好過。佢d戲好過熊心如好多!

發表於 Posted on: 2019-05-24 6:03

summer_cool
帖數 Posts: 30
回頂端 / Top