tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

成日翻白眼的膦麗明

點解膦麗明成日翻白眼咁肉酸都冇人提點佢. 佢真的可以幾秒鐘翻好多次白眼仲以為好靚. 這樣是會教壊小朋友. 因為佢哋會有樣學樣. 人哋便以為佢哋冇家教.

發表於 Posted on: 2021-04-26 8:22

magchan831
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
滕…?

發表於 Posted on: 2021-04-26 10:59

返屋企叫外賣速遞 之三年超神膠
帖數 Posts: 55
回頂端 / Top
終於有人講呢個point 啦!熊尚善成日翻白眼個樣非常令人討厭!佢D表情又扭曲又囂張,好乞人憎囉!

發表於 Posted on: 2021-05-08 9:26

果籽
帖數 Posts: 72
回頂端 / Top