tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

希望延續安Bon線

安Bon線係我最鐘意睇嘅愛情線之一
因為係大學線,安仔同Bonnie嘅愛情線好有純愛feel,有唔少感動位,而且佢地隨住呢條發展人物性格都有互相發展,好有真實感
希望監製編劇可以繼續延續安Bon線啦

發表於 Posted on: 2021-04-05 10:31

mayy66347
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top