tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

「中年癲婆」最適合形容邊個?

熊尚善
4
熊若水
4
龍力蓮
1
葉碧嘉
6
高柏菲
2
以上每一個女人
2
其他(請留言)
1

總票數 Total Votes: 20

「中年癲婆」最適合形容邊個?

風少口中嘅「中年癲婆」呢個名,你覺得最適合形容邊個?

發表於 Posted on: 2021-03-02 13:52

果籽
帖數 Posts: 72
回頂端 / Top
龍力蓮真係越來越討厭

發表於 Posted on: 2021-03-06 10:54

leeyukkong
帖數 Posts: 771
回頂端 / Top
大小姐自從離開威龍後就變咗,冇咗貴氣,冇曬威嚴,仲貪小便宜,有時仲寒寒酸酸,冇曬以前果種class!對佢好失望。

發表於 Posted on: 2021-03-09 6:17

clean&clear
帖數 Posts: 97
回頂端 / Top
龍力蓮真係越來越討厭

Agree. She's lost her old charm, charisma and class.

發表於 Posted on: 2021-03-19 10:40

chitchatter
帖數 Posts: 84
回頂端 / Top