tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

周嘉洛與鄭雋熹

大家有無留意安樂蝸既(行過路過唔好錯過)鄭雋熹同愛回家之開心速遞最好戲既後生仔周嘉洛, 佢倆有個共同點就係可以搞笑過引做得恰到好處.
我特然想起 (韋小寶) (小魚兒 ) ( 哪吒 ) 呢啲角色好岩佢倆, 請各無線考慮下.

發表於 Posted on: 2021-01-17 20:41

simonlo228
帖數 Posts: 57
回頂端 / Top