tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

編劇學歷重要定係創意重要?

學歷
3
創意
14

總票數 Total Votes: 17

大家覺得編劇學歷重要定係創意重要?

大家覺得編劇學歷重要定係創意重要?

我覺得觀眾喜歡的角色,偏偏出場太少,又或者已經離開愛回家,觀眾食飯唔想見到嘅畫面,偏偏成日出現,食飯時間偏偏聽到或者見到唔想見唔想聽嘅嘢,明明觀眾已經成日反映意見,可惜偏偏都沒有得到改善。

發表於 Posted on: 2020-10-28 12:23

peterwu190
帖數 Posts: 123
回頂端 / Top