tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

點解咁多角色走咗?

最近好多角色都走咗。首先係群姐,之後係肥婆珍(雖然我覺得係好事),洋洋,之後到阿孝。佢地係暫別劇組定係以後都唔番黎?其實我覺得以上個個(除咗肥婆珍)都好睇。點解要寫走佢地?特別係阿孝,覺得佢演技有進步,同George 條兄弟線好好睇。簡直令條大學線大大加分。而家佢走咗,剩低George,好寂寞咁。

D 受觀眾歡迎嘅角色不斷離開,首先係Mandy,博士,之後到傻強,群姐,阿孝。偏偏果D過街老鼠,熊屎根,熊屎水(@liteyogi,呢兩個名,你改得真係好!)Rebecca 就日日跳出黎篤眼篤鼻。見到佢地就眼火爆!

發表於 Posted on: 2020-10-24 14:00

whitelily
帖數 Posts: 78
回頂端 / Top
希望廢柴安唔再冧班

發表於 Posted on: 2020-10-27 14:21

leeyukkong
帖數 Posts: 651
回頂端 / Top
肥婆珍妮應該系放長假, 去咗度假VACATION!

發表於 Posted on: 2020-10-30 9:07

tetsuro.od
帖數 Posts: 206
回頂端 / Top