tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

985集片場夜話

7月14日片場夜話,各主線演員每人一個鬼故,又幾好及時間掌握唔錯!

發表於 Posted on: 2020-09-02 0:41

ah di
帖數 Posts: 12
回頂端 / Top
但最後無交代佢哋成晚講鬼故的四片場去邊,城城真係導演所講的人?仲有第二日佢哋的背景同夜晚講鬼故完全不同的?

發表於 Posted on: 2020-09-03 1:39

HOLTYSUNG
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top