tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

942朱門怨 TT回歸

今晚終於有TT回歸,與朱Ling兩兄弟一齊合作,應付李莫仇,又幾好笑!相信及希望條線會發展落去。

發表於 Posted on: 2020-07-19 23:09

Bigbigpanda
帖數 Posts: 56
回頂端 / Top
TT配李莫愁又真係幾好笑哦
之前都無咩點睇過TT既集數
只睇左果集佢同紅衫魚坐飛機
因為紅衫魚啲線我多數無睇
所以亦都無再睇TT線
而家呢次配李莫愁我反而覺得好有趣
原來TT呢個角色真係幾吸引
希望呢條線有多啲起伏睇下

發表於 Posted on: 2020-07-20 2:17

shirleyho0004
帖數 Posts: 125
回頂端 / Top