tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

最愛安bon線,播多D佢地!

佢哋兩個又攪笑又襯,我最期待就係睇有佢哋嘅劇情。
每次有佢哋出現個畫面就會變得好搞笑、好有愛,好有喜劇感。
等咁耐都係為咗等佢哋出現。
bonnie好有霸氣好正,女強人角色好岩佢。

而且佢哋亦都好適合演奇幻嘅劇情,例如穿越(之前TVB有一套劇叫回到三國,幾好睇)可以考慮參考呢一套,安仔雖然係現代又蠢做乜都做錯晒,但如果佢穿越去古代,用現代嘅智慧話唔定可以拯救國家,同bonnie一齊拍住上。

又或者交換靈魂,( 可以參考韓劇秘密花園)一定好搞笑

亦都可以參考台劇終極一班系列,喺大學嘅校園搞一個智慧排行榜、美貌排行榜、型男排行榜之類嘅排行榜,最好配合一啲特效。

亦都可以參考韓劇太陽的後裔嘅精彩場面、經典畫面,等安仔可以型返次。

大學劇情嘅內容可以加一啲唔同學校嘅聯誼活動,等佢哋互相呷醋。

發表於 Posted on: 2020-02-10 19:02

peterwu190
帖數 Posts: 47
回頂端 / Top